DSpace
 

THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC HÀ TĨNH >

Tiếng Việt   English  

DSpace is Live

Welcome to our digital repository of My University research!

More exciting news to appear here.


Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

TÀI LIỆU NỘI SINH [141]

Recent Submissions

 DSpace Đặc điểm ngôn ngữ truyện ngắn Trần Thùy Mai(Biểu hiện qua Từ ngữ và Câu văn)
    Nguyễn Thị Hải Yến (2006)

 DSpace Huy động các nguồn vốn để phát triển giáo dục - đào tạo ở Hà Tĩnh: Thực trạng và giải pháp
    Trần Thị Kim Hiền (2004)

 DSpace Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Quốc tế PNT
    Nguyễn Thị Dung (2015)

 DSpace A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF APPLIED LINGUISTICS
    Hoàng Thị Hoàn (2014)

 DSpace Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh
    Trần Nữ Hồng Dung (2016)

 

Valid XHTML 1.0!

THƯ VIỆN SỐTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Address:447, đường 26/3, phường Đại Nài , Tp Hà Tĩnh
Tel: 0393.885.305 - Fax: 0393.885.305 - Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn
Powered by DSpace Software  - Feedback